Zintegrowane łańcuch dostaw – o co chodzi?

Dziś każda firma na rynku, nie ważne, w jakiej branży działa, pragnie utrzymać konkurencyjność swojej organizacji na jak najwyższym poziomie. W branży logistycznej ciekawym rozwiązaniem jest zacieśnienie bezpośredniej współpracy w zakresie zintegrowanych łańcuchów dostaw. Co kryje się pod tym terminem i jak wygląda ulepszanie tego procesu? Dziś postaramy się wytłumaczyć wam to wszystko!

Podstawy podstaw

Gdy słyszymy termin „zintegrowany łańcuch dostaw” to najprościej tłumacząc zarządzanie przepływem zasobów w łańcuchach logistycznych. Opiera się je na sieci współpracujących aplikacji w poszczególnych etapach procesu dostawy ładunku, sterowanych poszczególnymi zdarzeniami, takimi jak zakup towaru przez Klienta, opuszczenie magazynu przez dane zamówienie czy potwierdzenie odbioru dostawy. Myśl towarzysząca temu sposobowi organizacji procesu transportu zakłada odejście od tradycyjnego wykorzystywania działu logistyki na rzecz współpracy w szerszym zakresie w innym zakresie.

Korzyści

Co daje nam takie podejście ? Otóż umożliwia ono usprawnienie przepływu zasobów poprzez m.in. eliminację kilkukrotnego przetwarzania tych samych informacji połączone z płynniejszą współpracą uczestników łańcucha. Takie ulepszenie sprawia, że tempo współpracy wzrasta, a firma może zwiększać swoje dochody w stabilny sposób.

Głosy nowoczesności

Ogólnie przyjęte jest to, że taki zintegrowany łańcuch musi wspierać kilka nowoczesnych rozwiązań. Mówimy tutaj o, chociażby elektronicznej wymianie dokumentów czy elektronicznym handlu, który umożliwia przetwarzanie i realizowanie zamówień przychodzących przez internetowe formularze zakupu. Kiedy relacje między poszczególnymi uczestnikami łańcucha (potocznie nazywanymi węzłami) będą się zacieśniać, wzrośnie znaczenie bieżącej formy wymiany danych. Jak można się domyślić, wraz z rosnącą liczbą węzłów, ilość przetwarzanych danych będzie rosła i co za tym idzie, potrzebne będą potężniejsze systemy, które będą je filtrować.

Podsumowanie

Tradycyjne zarządzanie łańcuchem dostaw jest już uważane za przestarzałe i było efektywne dla produkcji dóbr konsumpcyjnych, całkowicie pomijając dział usług. Aktualna wizja zarządzania łańcuchem dostaw nie tylko celuje w optymalizację procesu organizacji, ale także płynnego przepływu informacji między jego uczestnikami. Dziś to informacja jest najważniejszym dobrem i to jej wymiana stoi zdecydowanie na pierwszym miejscu.