Ochrona naszych pomysłów

Kiedy jesteśmy start upowcami bardzo często nasza usługa lub produkt jest nowym, całkowicie nowym wynalazkiem. Pierwsze co będziemy chcieli zrobić, to ochrona naszego pomysłu przed kradzieżą i ewentualnym jego skopiowaniem. Jak to zrobić, gdzie się udać i przede wszystkim ile to kosztuje? Dziś damy wam małą dawkę wiedzy na ten temat.

Na początku

W Polsce proces rejestracji patentu chroniącego nasz produkt czy usługę rozpoczyna się wniesieniem do Urzędu Patentowego wniosku o jego udzielenie. W jego treści musimy zawrzeć opis wynalazku, skrót jego opisu i ewentualne rysunki poglądowe, jeżeli są one potrzebne. Urzędnik nadaje zgłoszeniu numer oraz oznacza go datą jego wniesienia. Następny ruch to klasyfikacja stanu technicznego danego wynalazku i przeanalizowanie tego, czy można zaliczyć go prawnie do kategorii wynalazków. Ostatecznie wydawana jest decyzja o pomyślnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Koszty

Możecie się zastanowić nad tym, ile kosztuje takowe zgłoszenie. Jest to przede wszystkim opłata jednorazowa wynosząca 550 złotych. Należy także pamiętać o tym, że aby patent został utrzymany, należy także wnosić pewne kwoty pieniężne. Aby pokazać, jak się one rozkładają na przestrzeni lat, posłużymy się okresem dwudziestu lat. Opłata za pierwsze trzydzieści sześć miesięcy to zaledwie 480 złotych, natomiast przy dziesiątym roku będzie to już 650 złotych a przy dwudziestym ponad dwa razy tyle – 1550 złotych. Jak widać, ochrona naszego pomysłu będzie nas nieco kosztować!

Dlaczego warto to zrobić?

Bez ochrony patentowej, możemy być pewni, że konkurenci będą chcieli skorzystać z naszych rozwiązań bez naszej wiedzy. W takim przypadku nie obejdzie się bez długotrwałego procesu sądowego, który będzie nie tylko kosztowny, ale też przede wszystkim – ciężki do wygrania. A wtedy będziemy żałować, że nie chcieliśmy podjąć odpowiednich działań…

Podsumowanie

Podsumowując, powinniśmy zadbać o to, aby nasz wizjonerski wynalazek był chroniony przede wszystkim prawnie. Tylko to pozwoli nam na osiągnąć maksymalne przychody przy korzystaniu z naszych nowatorskich pomysłów. Bo gdy znajdziemy swoją niszę, przy ich pomocy jesteśmy w stanie zdominować cały rynek!